Ugyldig mal!

Redigere innholdet på en side

Innholdet på en nettside kan bestå av tekst, bilder og innhold som kommer fra APPer.

Notat:
En APP kan være et bildegalleri, en bildekarusell, nyhetsappen, bloggappen eller andre apper. Innholdet i disse styres via Appen og ikke på den siden der de er lagt til. En app vil som oftest vises som en grå firkant i Direkte-redigering, men som en tagg (eks i utvidet redigering. 

Slik redigerer du en side:

1) Gå til siden du vil i Direkte-redigering

2) Endre tekst, bytte ut bilder, legg inn nye innholdsmoduler etc etter som du ønsker.

3) Lagre

Se video her: