Ugyldig mal!

Duplisere en side på ditt nettsted

Dersom du har en komplett innholdsside som du ønsker å kopiere for å lage en lik, men med litt annen
tekst, så kan du det. Og det er veldig enkelt. 

1) Gå til Kontrollpanel

2) Høyreklikk på navnet tiul siden du vil duplisere

3) Klikk på "CopyPage" eller "Dupliser"

4) Velg evt. hvilken meny den skal være på, og hvilke mal den skal benytte.

5) Lagre

Da er siden duplisert, og du kan redigere den på normal måte. 

Se video her: